Theo đó, sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên yêu cầu các phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục thường xuyên (trung tâm GDTX, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm học tập cộng đồng…), cơ sở giáo dục kỹ năng sống, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học đến hết ngày 16/02.

Trong thời gian nghỉ học, lãnh đạo các phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với các cơ quan y tế địa phương vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn tại trường học.

Đồng thời, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực nhật, đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc, tư vấn cho gia đình và học sinh các biện pháp phù hợp để phòng chống virus Corona.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập tại nhà và chuẩn bị kế hoạch học bù linh hoạt, phù hợp để đảm bảo hoàn thành chương trình học theo đúng hướng dẫn chung của sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT, phòng GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh và việc phối hợp triển khai các hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục báo cáo những trường hợp bất thường ở trường, địa phương cho cơ quan y tế địa phương biết, đồng thời báo cáo về sở GD&ĐT theo địa chỉ email: vanphong@phuyen.edu.vn để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.